Hỏi đáp

Zalo giới hạn bao nhiêu bạn bè vậy các bạn !

Diễm Đubai

Nếu zalo giới hạn 2000 bạn thì mik 2933 giới hạn
Giới hạn thì mik có cách nào để ko giới hạn ko ạ

Trả lời