Hỏi đáp

Yêu cầu xác thực. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản google c…

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

Thông tin thêm

Yêu cầu xác thực. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản google c…

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

  Cách xử lý lỗi laptop lên đèn nguồn nhưng không lên màn hình hiệu quả

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

  Virtual memory là gì? Cách set nhanh RAM ảo cho máy tính Win 7, 8, 10

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

#Yêu #cầu #xác #thực #Bạn #cần #đăng #nhập #vào #tài #khoản #google

  File HEIC là gì? Cách mở và chuyển đổi file HEIC sang JPG, PNG, PDF

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài… Xem tiếp ▾

Trường hợp của bạn bạn có thể làm những cách này xem có khắc phục được lỗi không nha bạn.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau và xóa các thự mục BlueStacks đó đi
– C:ProgramDataBlueStacks
– C:Program Files (x86)BlueStacks hoặc C:Program FilesBlueStacks
– C:UsersTen_Cua_BanAppDataLocalBlueStacks
Bước 2: Từ menu Start, chọn Run, gõ Regedit rồi enter
Bước 3: Tìm đến từ khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE –> SOFTWARE. Sau đó xóa bỏ thư mục BlueStacks đó đi. Sau đó bạn cần khởi động lại máy tính rồi cài lại BlueStacks và kiểm tra kết quả.

  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button