Hỏi đáp

Xóa tài khoản google trên điện thoại Oppo Neo 7

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !


Thông tin thêm

Xóa tài khoản google trên điện thoại Oppo Neo 7

  Cách xử lý khi màn hình điện thoại bị nhiễu màu, nhiễu từ hiệu quả

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

  Cấu hình chi tiết của iPhone X

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

  Cách gộp 2 file PowerPoint thành 1 file cực nhanh chóng, đơn giản

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !

#Xóa #tài #khoản #google #trên #điện #thoại #Oppo #Neo

Chào các bạn để xóa tài khoản google trên máy Oppo Neo 7 các bạn cần thao tác như sau :

Lướt từ phải qua trái

Lướt từ phải qua trái

Vào > Cài đặt

Vào > Cài đặt

Chọn tab chung

Chọn tab chung

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Vào > Tài khoản & đồng bộ

Chọn > Google

Chọn > Google

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn vào tài khoản muốn xóa

Chọn > Xóa tài khoản Chọn > Xóa tài khoản

Xác nhận xóa lần nữa

Xác nhận xóa lần nữa

Chúc các bạn thành công !


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button