Hỏi đáp

Xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại, máy tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

  Cách xem mặt mình có bị lệch không trên TikTok bằng Filter Inverted

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!


Thông tin thêm

Xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại, máy tính

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

  Cách đăng bài trên hội nhóm Facebook không hiện lên News Feed bạn bè

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

  Bị chặn tin nhắn Zalo và 5 điều bạn cần biết

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

#Xóa #lịch #sử #vị #trí #đăng #nhập #trên #Facebook #bằng #điện #thoại #máy #tính

Bạn là người thường xuyên sử dụng ứng dụng Facebook trên điện thoại, rất có thể ứng dụng đã lưu trữ khá nhiều lịch sử vị trí của bạn đấy. Nếu bạn ngại việc thông tin vị trí cá nhân bị thu thập và lưu trữ trực tuyến thì bạn có thể xóa chúng đi. Nào hãy cùng tìm hiểu cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook nhé!

1. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, chọn biểu tượng dấu 3 gạch ngang > Kéo xuống dưới chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị bạn nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn > Chọn Lịch sử vị trí.

Bước 2: Cửa sổ Lối tắt quyền riêng tư hiển thị

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn > Tiến hành nhập mật khẩu > Chọn Gửi.

Bước 3: Chọn Xem lịch sử vị trí của bạn

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Bước 4: Nhấn vào nút 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí > Nhấn OK để xác nhận.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng điện thoại.

2. Cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook bằng máy tính

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ngược phía trên cùng bên trái màn hình > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư > Chọn Lối tắt quyền riêng tư.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Facebook trên máy tính

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 2: Nhấn vào Quản lý cài đặt vị trí của bạn.

Bước 3: Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

 Bạn chọn nút Chỉnh sửa > Tiến hành nhập mật khẩu > Nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Xóa tất cả lịch sử vị trí.

Bước 4: Trang lịch sử vị trí được Facebook hiển thị

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Bước 5: Nhấn Xóa tất cả lịch sử vị trí để xác nhận lần nữa.

Như vậy là xong cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập bằng máy tính.

Một số sản phẩm laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Bài viết hướng dẫn cách xóa lịch sử vị trí đăng nhập trên Facebook thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button