Hỏi đáp

x86 là gì? Vì sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

  Instagram là gì? Cách đăng ký, sử dụng Instagram chi tiết, đơn giản

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!


Thông tin thêm

x86 là gì? Vì sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

  Cách vẽ đường thẳng trong Word 2010, 2013, 2016,... cực đơn giản

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

  Máy tính chạy chậm, treo máy - Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!

#x86 #là #gì #Vì #sao #Program #Files #Program #Files #x86 #được #tách #riêng

Mặc dù sử dụng máy tính hằng ngày nhưng chắc hẳn bạn chưa biết file x86, x64 là gì? Và tại sao thư mục Program Files & Program Files (x86) được tách riêng trong Ổ đĩa C của máy tính. Cùng Thế Giới Di Động tìm hiều qua bài viết này nhé!

1. x86 là gì? x64 là gì?

x86 được dùng để chỉ phiên bản 32-bit của hệ điều hành Windows, còn x64 được dùng để chỉ phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows.

Cụ thể, 64-bit có thể làm việc với bộ nhớ RAM có dung lượng trên 3,2GB (cũng có thể thấp hơn) đến 128GB, trong khi phiên bản 32-bit chỉ có thể nhận được bộ nhớ RAM tối đa là 3,2GB mà thôi.

Các phần mềm 32-bit có thể chạy trên nền hệ điều hành 64-bit, còn phần mềm 64-bit không thể chạy trên nền 32-bit.

x64 và x86

2. Program Files và Program Files (x86) chứa những phần mềm gì?

Program Files là gì?

Thư mục Program Files chứa tất cả các phần mềm được cài đặt vào máy tính. Hai thư mục Program FilesProgram Files (x86) đều có chung một mục đích là nơi lưu các phần mềm. Tuy nhiên mỗi thư mục sẽ chứa một loại phần mềm khác nhau.

Nếu máy tính của bạn chạy phiên bản Windows 32-bit, bạn sẽ chỉ thấy sự xuất hiện của “C:Program Files” chứ không có cả “C:Program Files (x86)” như ở trong phiên bản Windows 64-bit.

Program Files

– Tại sao lại phải tách ra mà không gộp Program Files và Program Files (x86) lại thành một?

Nếu ở Windows phiên bản 32-bit, thì Program Files sẽ là nơi để bạn cài đặt và lưu trữ những phần mềm 32-bit. Còn đối với phiên bản 64-bit, thì Program Files sẽ là nơi lưu trữ những phần mềm 64-bit, còn những phần mềm chỉ có 32-bit sẽ được lưu ở thư mục Program Files (x86).

Lý do thật sự mà phần mềm 32-bit và 64-bit không được lưu vào cùng một thư mục là bởi vì những phần mềm 32-bit này không thể chạy tương thích được với “thư viện” 64-bit

 Program Files và Program Files (x86)

Vì thế nếu chúng cố gắng chạy sẽ gây ra lỗi và sẽ không làm việc một cách bình thường được. Chính vì thế mà Microsoft phải tách riêng chúng ra và bỏ vào 2 thư mục khác nhau.

Một số mẫu Laptop đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Bài viết đã trình bày khái niệm về x86, x64 và tại sao Program Files & Program Files (x86) được tách riêng. Cảm ơn bạn đã đọc!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button