[Vở bài tập-Toán lớp 1] – Bài 121 – Luyện tập chung (trang 63).Nhận dạy: TOÁN – LÝ – HÓA – TIẾNG ANH (Từ lớp 1 đến lớp 12 tại Hà Nội)
# Thạc sỹ Nguyễn Xuân Thùy – SĐT: 0367.405.299
# Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?…

Viết một bình luận