Hỏi đáp

[Video] Cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!


Thông tin thêm

[Video] Cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

  Hướng dẫn cách tạo video hình ảnh trên iPhone bằng Viva Video

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

  Cách lặp lại tiêu đề trong Word cho bảng biểu, in ấn đơn giản

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

  3 cách xóa toàn bộ dòng trống trong Excel nhanh, hiệu quả

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #VLOOKUP #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Trong quá trình xử lý dữ liệu trong Google Sheet chúng ta thường sẽ liên kết các bảng dữ liệu lại với nhau để không phải nhập đi nhập lại dữ liệu nhiều lần. Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn đấy. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet cực dễ:

1. Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

+ lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

2. Hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên trái.

+ [num_chars]: Số ký tự bên trái muốn trả về.

– Hàm LEFT dùng để lấy ký tự nằm ở bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường MSSV, HỌ VÀ TÊN, MÃ NGÀNH HỌC, MÃ KHÓA HỌC, NGÀNH HỌC, KHÓA HỌC. Tìm ngành học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=LEFT(A2;4)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 4 ký tự bên trái của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 4 ký tự đầu là mã ngành học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra mã ngành học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp LEFT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$A$9:$B$12;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên ngành học dựa vào giá trị dò tìm là mã ngành học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Sử dụng VLOOKUP để xác định ngành học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và LEFT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả ngành học theo đối chiếu ở bảng ngành học.

– Công thức:

=VLOOKUP(LEFT(A2;4);$A$9:$B$12;2;0)

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Kết hợp LEFT với VLOOKUP

Công thức hàm RIGHT

– Công thức:

– Trong đó:

+ text: Chuỗi văn bản có chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn lấy phần bên phải.

+ [num_chars]: Số ký tự bên phải muốn trả về.

– Hàm RIGHT dùng để lấy ký tự nằm ở bên phải của chuỗi.

Ví dụ hàm VLOOKUP với hàm RIGHT

Chúng ta sẽ sử dụng lại bảng dữ liệu trên để thực hiện hàm VLOOKUP với hàm RIGHT. Tìm khóa học của từng sinh viên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV.

– Cách thực hiện:

Tại ô C2 > Nhập công thức “=RIGHT(A2;3)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả 3 ký tự bên phải của ô A2.

Công thức:

– Ý nghĩa công thức: Lấy 3 ký tự cuối là mã khóa học trong MSSV ở cột A.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra mã khóa học trong MSSV

Bước 2: Kết hợp RIGHT với VLOOKUP.

– Cách thực hiện:

Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(C2;$D$9:$E$10;2;0)

– Ý nghĩa công thức: Lấy ra tên khóa học dựa vào giá trị dò tìm là mã khóa học ở cột C.

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Sử dụng VLOOKUP để xác định khóa học

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm VLOOKUP và RIGHT lại với nhau như sau:

Bước 3: Tại ô D2 > Nhập công thức “=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)” > Nhấn enter > Cho ra kết quả khóa học theo đối chiếu ở bảng khóa học.

– Công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A2;3);$D$9:$E$10;2;0)

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

Kết hợp RIGHT với VLOOKUP

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A xuất hiện do không tìm thấy giá trị dò tìm.

Ví dụ như hình dưới đây ta thấy trong công thức hàm RIGHT lấy 5 ký tự, không khớp với giá trị trong bảng dò tìm. Chính vì vậy hàm VLOOKUP không dò tìm được.

Cách khắc phục: Thay đổi đối số thứ 2 trong hàm RIGHT phù hợp với bảng dò tìm. (chỉ tách ra 3 ký tự cuối từ chuỗi mã sinh viên).

Lỗi #N/A

Lỗi #N/A

Lỗi #REF!

Lỗi #REF! xuất hiện do không tìm thấy cột dò tìm.

Ví dụ như trong hình ta có thể thấy trong dải ô $D$9:$E$10 chỉ có 2 cột để dò tìm.

Cách khắc phục: Sửa giá trị cột dò tìm phù hợp với dải ô có số cột đã chọn.

Lỗi #REF!

Lỗi #REF!

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! xuất hiện do không tìm thấy giá trị cột dò tìm.

Cách khắc phục: Thay đổi giá trị cột dò tìm phải lớn hơn hoặc bằng 1.

Lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE!

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

– Cách viết công thức của các hàm VLOOKUP, LEFT hay RIGHT đều không phân biệt chữ hoa hay thường.

– VLOOKUP có 2 kiểu tìm kiếm là tìm kiếm tương đối và tìm kiếm tuyệt đối.

– Bảng dò tìm kết quả cần được sắp xếp trước khi thực hiện tìm kiếm.

– VLOOKUP chỉ tìm kiếm dữ liệu từ trái qua phải.

– Chỉ tìm được giá trị đầu tiên xuất hiện trong bảng.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm VLOOKUP và hàm LEFT/RIGHT

Vì sao hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT, RIGHT khi thực hiện xác định giá trị dò tìm với định dạng số xảy ra lỗi?

Trả lời: Do trong hàm LEFT và RIGHT khi lấy ra là giá trị text nên không thể dò tìm giá trị trong bảng thuộc định dạng số. Bạn có thể chuyển kiểu dữ liệu chuỗi trong hàm LEFT/RIGHT thành kiểu số bằng cách bỏ vào hàm VALUE.

Ví dụ: =VLOOKUP(VALUE(LEFT(C2;3));$C$10:$D$13;2;0)

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Thực hiện VLOOKUP kết hợp LEFT/RIGHT với giá trị dò tìm là kiểu số

Một số mẫu laptop giúp bạn làm việc tốt hơn với khối việc văn phòng:

Trên đây là cách kết hợp hàm VLOOKUP với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin bạn cần. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn thành công nhé!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button