Hỏi đáp

[Video] Cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!


Thông tin thêm

[Video] Cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

  Máy giặt không vắt được? Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả nhất

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

  Cách viết tên lên màn hình điện thoại iPhone cực đơn giản, nhanh chóng

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

  Cách sử dụng hàm liệt kê danh sách trong Excel chi tiết, có ví dụ

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!

#Video #Cách #kết #hợp #hàm #với #hàm #LEFTRIGHT #trong #Google #Sheet

Hàm IF, hàm LEFT và hàm RIGHT là 3 hàm rất hay được sử dụng trong Google Sheet. Ngoài việc sử dụng riêng như một hàm độc lập, người dùng cũng có thể kết hợp sử dụng hàm IF và hàm RIGHT/LEFT để lọc được kết quả mong muốn, cùng mình tìm hiểu ngay cách sử dụng kết hợp này nhé!

Sau đây là video hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm RIGHT/LEFT cực dễ, cùng xem nha:

1. Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

2. Hàm IF kết hợp hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet

Công thức hàm LEFT

Công thức:

=LEFT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi ký tự muốn lấy từ bên trái.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên trái của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm LEFT là chuỗi trống.

– Hàm LEFT dùng để để lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm LEFT

Cho bảng dữ liệu gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Công nghệ thông tin

Ý nghĩa công thức: Dùng hàm Left để lấy 2 ký tự tính từ bên trái của ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Sử dụng hàm LEFT để lấy ra 2 ký tự đầu ở ô A3

Bước 2: Kết hợp LEFT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

+ Nhấn Enter, ra kết quả: Công nghệ thông tin.

Ý nghĩa công thức: Nếu ô B3 là “CN” thì trả về giá trị đúng là “Công nghệ thông tin”; nếu không đúng thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Quản lý Logistic”; nếu sai lại xét tiếp xem B3 là “KM” thì trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục sai thì xét tiếp B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Môi trường”; sai thì trả về “Kinh tế”.

Kết hợp LEFT với IF

Kết hợp LEFT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian vì phải lấy kết quả từ ô B3 trả về sau đó mới dùng hàm IF. Vậy nên, mình gộp chung 2 hàm IF và LEFT lại với nhau để làm trực tiếp từ ô A3 như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô D3, nhập công thức:

=IF(LEFT(A3;2)=”CN”;”Công nghệ thông tin”;(IF(LEFT(A3;2)=”QL”;”Quản lý Logistic”;(IF(LEFT(A3;2)=”KM”;”Mạng máy tính”;(IF(LEFT(A3;2)=”MT”;”Môi trường”;”Kinh tế”)))))))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và left

Công thức hàm RIGHT

Công thức:

=RIGHT(chuỗi;số_lượng_ký_tự)

Trong đó:

+ chuỗi: Chuỗi muốn lấy từ bên phải.

+ số_lượng_ký_tự: Số lượng ký tự cần trả về tính từ phía bên phải của chuỗi. Có giá trị mặc định là 1, nếu để là 0 thì kết quả trả về của hàm RIGHT là chuỗi trống.

– Dùng để làm lấy một số ký tự từ bên phải qua của một chuỗi.

Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT

Ví dụ này mình vẫn dùng lại bảng dữ liệu trên.

Bước 1: Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Cách thực hiện:

+ Chọn ô E3, nhập công thức: =RIGHT(A3;3)

+ Nhấn Enter và được kết quả là: 16B

Ý nghĩa công thức: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 giá trị tính từ bên phải của ô A3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Sử dụng hàm RIGHT để lấy ra 3 ký tự cuối của ô A3

Bước 2: Kết hợp RIGHT với IF

Cách thực hiện:

+ Chọn ô F3, nhập công thức:

=IF(E3=”16″;”Khóa 16″;(IF(E3=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;”Khóa 16 lớp B”)))

+ Nhấn Enter và được kết quả là: Khóa 16 lớp B

Ý nghĩa công thức: Nếu ô E3 có giá trị là “16” thì trả về “Khóa 16”; giá trị là “16A” trả về “Khóa 16 lớp A”; còn không rơi vào các giá trị trên thì kết quả là “Khóa 16 lớp B”.

Kết hợp RIGHT với IF

Kết hợp RIGHT với IF

Tuy nhiên việc kết hợp riêng lẻ mất thời gian, nên ta gộp chung 2 hàm IF và RIGHT lại với nhau như bước 3.

Bước 3: Dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Tại ô F3, nhập công thức:

=IF(RIGHT(A3;3)=”16A”;”Khóa 16 lớp A”;(IF(RIGHT(A3;3)=”16B”;”Khóa 16 lớp B”;”Khóa 16″)))

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

Dùng công thức trực tiếp nhanh cho hàm if và right

3. Các lỗi thường gặp khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lỗi #N/A

Đây là lỗi vì công thức đưa vô chỉ mới có điều kiện và thiếu giá trị trả về đúng, giá trị trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ, công thức sai: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

 Lỗi #N/A trong Google Sheet

Lỗi #N/A trong Google Sheet

Để sửa lại, bạn cần thêm giá trị trả về khi điều kiện đùng và kết quả khi điều kiện sai.

Lỗi #ERROR

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy xem lại phần điều kiện, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và phù hợp với dư liệu so sánh chưa nhé!

Ví dụ:

Công thức sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

Công thức sau khi sửa lại: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (để ý dấu ngăn cách giữa các đối số là dấu (;) nha).

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #ERROR trong Google Sheet

Lỗi #VALUE

Đây là lỗi do cú pháp bạn ghi chưa đủ và đúng, nên bạn hãy kiểm tra cẩn thận xem mình đã ghi công thức đúng và đủ chưa nhé!

Ví dụ, mình vẫn dùng bảng dữ liệu cũ và đây là cú pháp nhập sai: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Công thức này mình đang bị thiếu điều kiện so sánh, để sửa lại mình chỉ cần thêm điều kiện so sánh là xong.

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

Lỗi #VALUE trong Google Sheet

4. Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Lưu ý sử dụng hàm IF khi bỏ trống giá trị trả về

Trong hàm IF nếu bạn không cho đối số thứ 3 trả về bất kỳ kết quả nào thì khi biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

– IF(3>1; “Đúng”). Do 3>1 nên hàm IF trả về giá trị “Đúng”.

– IF(1>3; “Đúng”). Do 1>3 sai, nên hàm IF trả về giá trị FALSE. Do biểu thức điều kiện trả về giá trị sai nhưng hàm không khai báo đối số thứ 3 là giá_trị_nếu_sai.

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Một số lưu ý khi kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Hàm IF, RIGHT, LEFT không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi bạn nhập.

Ví dụ: IF=if, RIGHT=right và LEFT=left.

5. Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Bài tập ví dụ về kết hợp hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Chúc bạn làm bài tốt và thành thạo được các hàm này!

6. Một số câu hỏi liên quan đến hàm IF và hàm LEFT/RIGHT

Có thể dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT kết hợp với IF lồng được không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, bạn xem tại bước 3 của phần Ví dụ hàm IF với hàm RIGHT để thực hiện tương tự nhé!

Dùng hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số như nào?

Trả lời: Ví dụ cú pháp cụ thể như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”Đúng”; “Sai”); và các bài toán dùng hàm kết hợp có liên quan đến điều kiện số có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Hàm IF kết hợp với hàm LEFT/RIGHT điều kiện số

Một số mẫu laptop giúp bạn xử lý nhanh khối việc văn phòng:

Phần hướng dẫn về cách kết hợp hàm IF với hàm LEFT/RIGHT trong Google Sheet đã xong, chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã theo dõi!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button