Hỏi đáp

[Video] Cách gõ dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint đơn giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

  Cách khắc phục lỗi không hiển thị cài đặt Smartlock trên Samsung

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!


Thông tin thêm

[Video] Cách gõ dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint đơn giản

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

  Các cách gộp ô và bỏ gộp ô trong Word nhanh đơn giản cho mọi phiên bản

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

  [Video] Cách đồng bộ danh bạ iPhone lên Gmail đơn giản, nhanh chóng

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!

#Video #Cách #gõ #dấu #ngoặc #trong #Word #Excel #PowerPoint #đơn #giản

Với các biểu thức toán học người dùng sẽ sử dụng rất nhiều các dấu ngoặc trong lúc soạn thảo. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách gõ dấu ngoặc vuông trên bàn phím cũng như các dấu ngoặc khác khi soạn thảo văn bản. Cùng theo dõi bài viết và mở laptop thực hiện theo các hướng dẫn sau nhé!

Video hướng dẫn cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint cực đơn giản:

Hướng dẫn sẽ giúp bạn:

Chèn các kiểu dấu cho biểu thức toán học ngay cả khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà không cần đến bên thứ 3. Hướng dẫn được thực hiện trên Microsoft 356, các phiên bản khác thao tác thực hiện tương tự.

1. Chèn dấu ngoặc bằng phím dấu ngoặc trên bàn phím

Khi chúng ta sử dụng bộ gõ tiếng Việt như: VietKey, UniKey, EVKey… Lúc gõ ký tự ngoặc vuông sẽ biến thành chữ “ơ” hoặc “ư”, để nhập dấu ngoặc theo dõi hướng dẫn sau đây nhé!

Mở trình soạn thảo Word, Excel, PowerPoint,… bạn muốn thêm dấu và thực hiện như sau.

Chèn dấu ngoặc vuông

Bạn nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc nhọn

Bạn nhấn đồng thời phím Shift2 lần vào nút ngoặc vuông.

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Nhấn đồng thời phím Shift và 2 lần vào nút ngoặc vuông

Chèn dấu ngoặc kép

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Nhấn phím Shift và nhấn dấu ngoặc kép

Chèn dấu sổ thẳng

Bạn nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng.

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

Nhấn phím Shift và nhấn dấu sổ thẳng

2. Chèn dấu ngoặc trong Word, Excel, PowerPoint bằng Shapes

Đối với Word

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình dạng (Shapes) > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Nhấn chuột phải chọn Thêm văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Thêm văn bản

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn (Insert) > Chọn Hình minh họa (Illustrations) > Chọn Hình dạng (Shapes).

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Vào Hình minh họa chọn Hình dạng

Bước 2: Chọn dấu ngoặc cần chèn > Kéo một vùng trên Excel.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 3: Nhấn chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc và chọn Chỉnh sửa văn bản để thêm text

Đối với PowerPoint

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Hình dạng > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Bước 2: Kéo một vùng trên Word > Click chuột phải chọn Chỉnh sửa văn bản.

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

Nhấn chuột phải vào dấu ngoặc chọn Chỉnh sửa văn bản

3. Chèn dấu ngoặc trong biểu thức toán học Word, Excel, PowerPoint

Đổi với Word

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Phương trình > Chọn Chèn Phương trình Mới.

Chọn Chèn Phương trình Mới

Chọn Chèn Phương trình Mới

Bước 2: Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với Excel

Bước 1: Vào Chèn > Chọn Ký hiệu > Chọn Phương trình.

Chọn Phương trình

Chọn Phương trình

Bước 2: Chọn 1 công thức bất kỳ > Chọn Dấu ngoặc > Chọn dấu ngoặc cần chèn.

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Chọn dấu ngoặc cần chèn

Đối với PowerPoint

Tương tự bạn cũng thực hiện các bước trên để nhập dấu ngoặc vào biểu thức trong nội dung trong PowerPoint.

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Nhập dấu ngoặc trong PowerPoint thao tác tương tự trên Excel

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách gõ dấu ngoặc Word, Excel hoặc PowerPoint, chúc bạn thực hiện thành công!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button