Hỏi đáp

[Video] Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.


Thông tin thêm

[Video] Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

  Cách khắc phục lỗi không tải, không cài đặt được Zalo trên điện thoại

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

  Tại sao các dòng điện thoại Android, IOS đều có phần mềm d...

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

  Khắc phục lỗi Zalo không gọi được trên điện thoại thành công 100%

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.

#Video #Cách #để #ảnh #bìa #Facebook #chỉ #mình #tôi #trên #điện #thoại #máy #tính

Mạng xã hội là một nền tảng chung để con người kết nối, giao lưu và hiện diện trực tuyến với nhau bất kể khoảng cách. Dù vậy, nếu bạn muốn đổi ảnh bìa riêng tư không muốn người khác thấy, like và bình luận thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ a đến z các bước để cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại, máy tính.

Tại thời điểm xuất bản bài viết (27/05/2021), Facebook đã tắt tính năng cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình tôi cho ảnh bìa để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác khi muốn xem thông tin của bạn. Vì vậy, bài viết hướng dẫn bạn cách ẩn bài viết thông báo đổi ảnh bìa khỏi trang cá nhân, thông báo này vẫn có thể xuất hiện ở các nơi khác.

1. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại

Hướng dẫn được thực hiện bằng điện thoại iPhone 7 Plus (iOS 14.4.1), trên ứng dụng Facebook phiên bản 319.0. Với các dòng iPhone chạy phiên bản iOS khác hoặc điện thoại Android, bạn có thể thực hiện tương tự. Tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn vào camera góc phải để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Tải ảnh lên: Tải ảnh trực tiếp từ điện thoại.

+ Chọn ảnh trên Facebook: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tạo nhóm ảnh: Chọn tối đa 6 ảnh đơn để tạo thành ảnh bìa ghép.

+ Chọn ảnh nghệ thuật: Chọn ảnh từ kho ảnh có sẵn của Facebook.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Chọn ảnh nghệ thuật”) > Xong > Chọn Lưu để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

2. Cách để ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên máy tính

Hướng dẫn được thực hiện bằng laptop MacBook Air M1 2020. Với các dòng laptop khác bạn có thể thực hiện tương tự, tuy nhiên, giao diện sẽ hơi khác đôi chút.

– Bước 1: Đổi ảnh bìa

Chọn Thêm ảnh bìa để đổi ảnh bìa, giao diện hiện ra các tuỳ chọn như:

+ Chọn ảnh: Chọn ảnh bìa từ những ảnh có sẵn bạn đã đăng lên Facebook.

+ Tải ảnh: Tải ảnh trực tiếp từ máy tính.

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Chọn chế độ đổi ảnh bìa

Tuỳ theo vị trí của ảnh muốn chọn làm ảnh bìa, bạn có thể click vào tuỳ chọn phù hợp (trong hướng dẫn là “Tải ảnh”) > Chọn ảnh phù hợp > Open.

Chọn ảnh phù hợp

Chọn ảnh phù hợp

Sau đó, chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

Hoàn tất thay đổi ảnh bìa

– Bước 2: Ẩn ảnh bìa

Nhấn vào biểu tượng 3 chấm trên bài đăng thông báo ảnh bìa > Chọn Ẩn khỏi trang cá nhân.

Lưu ý: Khi ẩn khỏi trang cá nhân, ảnh bìa của bạn vẫn có thể xuất hiện trên dòng thời gian của người khác. Dù vậy sau khi ngừng được phân phối trên bảng tin, thì bạn bè phải vào tường nhà và click vào ảnh bìa mới có thể xem được thông tin chi tiết về ảnh.

Ẩn ảnh bìa

Ẩn ảnh bìa

Một số mẫu điện thoại giúp lướt mạng xã hội mượt mà hơn

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ảnh bìa Facebook chỉ mình tôi trên điện thoại máy tính. Hy vọng, bạn đã được cung cấp những thông tin hữu ích.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button