Hỏi đáp

[Video] 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!


Thông tin thêm

[Video] 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Xem chi tiết cách tắt thông báo ứng dụng:

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Xem chi tiết cách tắt thông báo ứng dụng:

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

  Cách chuyển hệ điều hành Android sang iOS cực đơn giản, nhanh chóng

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Xem chi tiết cách tắt thông báo ứng dụng:

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Xem chi tiết cách tắt thông báo ứng dụng:

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!

#Video #cách #tắt #thông #báo #đề #xuất #video #mới #trên #YouTube #cực #dễ

Mặc dù thanh thông báo trên YouTube nhắc nhở bạn khi có tin tức mới mà bạn quan tâm, tuy nhiên đôi khi chúng cũng mang đến cho người dùng nhiều phiền toái. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ trên điện thoại. Đọc ngay bài viết!

1. Chọn không quan tâm video

Bật không quan tâm một video cụ thể nào đó sẽ ẩn được video này, cũng như các video có nội dung liên quan. Điều này cho phép bạn chỉ ẩn những đề xuất không thích.

Để thực hiện, bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại của mình. Tại Trang chủ có các video đề xuất > Nhấn dấu 3 chấm dọc > Chọn Không quan tâm.

Chọn Không quan tâm video

Chọn Không quan tâm video

Hiển thị như thế này là thành công.

Thào tác thành công

Thào tác thành công

2. Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh sẽ khiến bạn không nhận được bất cứ thông báo đề xuất video nào từ kênh đó nữa, nhưng các kênh bạn có quan tâm thì vẫn nhận được thông báo.

Tại video đề xuất, bạn nhấn vào dấu 3 chấm dọc > Chọn Không đề xuất kênh này.

Tắt đề xuất kênh

Tắt đề xuất kênh

Hiển thị như thế này là thành công.

Thao tác thành công

Thao tác thành công

3. Tắt thông báo đề xuất

Tắt thông báo đề xuất là tắt loại thông báo đề xuất video từ YouTube, bạn vẫn sẽ nhận được các thông báo khác như lượt đăng ký kênh, lượt thích video của bạn chẳng hạn.

Bạn thực hiện bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của mình trên YouTube > Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt nhóm

Chọn Cài đặt nhóm

Bạn Chọn Thông báo > Chọn Tắt video đề xuất.

Tắt video đề xuất

Tắt video đề xuất

4. Tắt thông báo ứng dụng

Đối với ứng dụng trên iPhone, iPad: Vào Cài đặt > Chọn Thông báo > Chọn ứng dụng muốn bật/tắt thông báo.

Đối với ứng dụng trên Android: Vào Cài đặt > Chọn Thanh trạng thái và thông báo > Chọn Quản lý thông báo. Nhấn chọn ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo > Tại mục Cho phép thông báo, kéo thanh trượt sang phải để bật hoặc kéo sang trái để tắt.

Xem chi tiết cách tắt thông báo ứng dụng:

Một số mẫu điện thoại di động giúp bạn vi vu xem video trên YouTube

Một vài thao tác đơn giản, bạn đã biết 4 cách tắt thông báo đề xuất video mới trên YouTube cực dễ phải không nào. Chúc bạn thành công!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button