UNIT 3: AT THE STREET MARKET-LESSON 1/TIẾNG ANH LỚP 1UNIT 3/AT THE STREET MARKET/LESSON 1/TIẾNG ANH LỚP 1-BỘ GDĐT SOẠN THEO SÁCH TIẾNG ANH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI 2020 CỦA BỘ GDĐT nhằm giúp các em học sinh lớp 1 học tốt hơn môn tiếng Anh.

tiếng anh tiểu học channel là kênh chuyên về môn học Tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học .Các em và các bậc phụ huynh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều bài học mới nhất.
link đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCcUHe9KmAsLYP9wZ5Q8W8EQ
link bài học tiếp theo:
Unit 1.lesson 1 https://youtu.be/jLRyTY8yPE4
Unit 1.lesson 2https://youtu.be/DkH5wM_BjFU
Unit 1.lesson 3https://youtu.be/y5fyeZe2G3k
Unit 2.lesson 1 https://youtu.be/ngb-P7Z8xJo
Unit 2.lesson 2https://youtu.be/Patk3XLATGo
Unit 2.lesson 3https://youtu.be/NVcpudpMLp0
Unit 3.lesson 1https://youtu.be/nkSx6dTg5ps
Unit 3.lesson 2
Unit 3.lesson 3
Unit 4.lesson 1
Unit 4.lesson 2
Unit 4.lesson 3
Unit 5.lesson 1
Unit 5.lesson 2
Unit 5.lesson 3
Unit 6lesson 1
Unit 6.lesson 2
Unit 6.lesson 3
Unit 7.lesson 1
Unit 7lesson 2
Unit 7.lesson 3
Unit 8.lesson 1
Unit 8.lesson 2
Unit 8.lesson 3
Unit 9.lesson 1
Unit 9.lesson 2
Unit 9.lesson 3
Unit 10.lesson 1
Unit 10.lesson 2
Unit 10.lesson 3

Viết một bình luận