TXHOB XAV TIAS KUV NTSHAW KOJ TUS TXIV 9/28/2020UA NEEG NYOB YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV NYIAM KOJ TUS TXIV NPAUM LI KOJ XAV
YOG KOJ TAU TUS TXIV ZOO NEEG NTSHAW MAS KOJ MUAJ HMOO THIAB ZOO HEEV

Viết một bình luận