UA NEEG NYOB YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG YUAV NYIAM KOJ TUS TXIV NPAUM LI KOJ XAV
YOG KOJ TAU TUS TXIV ZOO NEEG NTSHAW MAS KOJ MUAJ HMOO THIAB ZOO HEEV


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *