[TƯ LIỆU KHOA HỌC] – Những điểm mới trong Sách giáo khoa Mĩ thuật 1Trình bày: Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Xuân Tiên
Tổng Chủ biên Sách giáo khoa Mĩ thuật 1

Trên cơ sở những nội dung dạy học được quy định trong Chương trình môn Mĩ thuật lớp 1, SGK
Mĩ thuật 1 triển khai thành 8 chủ đề: Thế giới Mĩ thuật, Ngôi nhà của em, Thiên nhiên và bầu trời, Khu vườn của em, Khéo tay hay làm, Những người bạn, Con vật em yêu, Phong cảnh quê hương.

Các chủ đề cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản theo hướng mở, sinh động, hấp dẫn; chú trọng phát triển các kĩ năng quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng, phân tích và đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp với đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 1.

Viết một bình luận