Tự biết đủ là hạnh phúc cao thượng – lớp kinh Hạnh Phúc – sư Hạnh TuệLớp Kinh Hạnh Phúc Maṅgalasutta ngày 20/9/2020

19:47:36 From Steve Nguyen : Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong những thứ đã có.
19:57:24 From Steve Nguyen : Sự không chừng mực sẽ làm chúng ta đánh mất những mối quan hệ.
20:28:56 From Steve Nguyen : Sự tự hài lòng về sức khoẻ: Do phước nghiệp riêng thì mỗi người có sức khoẻ khác nhau. 1. Nếu bệnh quá nặng, không nên tốn nhiều thời gian, đau khổ vì nó. Mà phải tự nhủ: Vô số kiếp rồi, ta là nô lệ của thân này, nếu thân bệnh thì thân cứ bệnh, còn tu thì cứ tu. 2. Tự hài lòng về sức khoẻ. Khi không hài lòng với sức khoẻ, vóc dáng, thì ta luôn tốn thời gian để cố gắng làm đẹp cho vóc dáng của mình. 3. Tự hài lòng về những vật quý giá mà mình có được. Nên tự nghĩ, sự tiêu sài này có phù hợp hay không? Những bậc trưởng thượng đã được hưởng hay chưa? 4. Tự hài lòng về đời sống giới hạnh.

Viết một bình luận