Top 3 Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học ngắn nhất

– Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học sử, về lí luận văn học, về tác phẩm văn học,…..

– Việc nghị luận về một ý kiến bàn về văn học thường tập trung vào giải thích, nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó với văn học và đời sống

Bài 1 (trang 93 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

Dàn ý

A, Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận

B, Thân bài:

* Giải thích

Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực nghĩa là:

  + văn chương là công cụ nghề nghiệp hoàn hảo của nhà văn, là vũ khí có kĩ năng giúp nhà văn hoàn thành sứ mệnh của mình một cách có hiệu quả

  + nó tác động bằng con đường tình cảm, không bị sử dụng vào mục đích xấu

Tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn:

  + Văn chương vạch trần, phê phán những tệ nạn, những cái xấu xa của xã hội và đòi hỏi diệt trừ, thay thế.

  + Đồng thời bồi đắp tinh thần, xây dựng đời sống tâm hồn, thanh lọc tình cảm con người.

* Bình luận:

– Ý kiến thể hiện niềm tự hào của Thạch Lam về vũ khí của mình

– Đó là nhận xét đúng đắn, khái quát, sát thực.

  + thể hiện sự ý thức được sức mạnh cao cả của văn chương.

  + Thấy được cách tác động đặc thù của văn chương vào cuộc sống.

– Nhận thức đúng về hiện trạng đời sống lúc bấy giờ

  + Xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của văn chương.

  + Hiểu rõ tương quan giữa hai nhiệm vụ (phản ánh, đả phá và xây dựng tâm hồn).

  + khẳng định niềm tin ở khả năng tự cải tạo của tâm hồn con người của văn học

C, Kết bài: suy nghĩ của bản thân

Bài 2 (trang 93 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

A, Mở bài: giới thiệu vấn đề nghị luận

B, Thân bài:v

– Giải thích: ý kiến trình bày một số nguyên nhân thành công của thơ Tố Hữu

  + Do năng khiếu bẩm sinh, truyền thống của gia đình, quê hương

  + Nguyên nhân chính “thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính” dẫn tới sự thành công trong thơ của ông

– Chứng minh:

  + Tố Hữu là người toàn tâm, toàn ý với cách mạng, luôn suy nghĩ, trăn trở, lo toan với mọi đau khổ, sướng vui của chặng đường lịch sử dân tộc

  + Tình cảm, tâm tư chân thành, tha thiết của nhà thơ cách mạng chính là thi liệu để ông viết nên những vần thơ trữ tình chính trị

  + Ở tác giả có sự thống nhất, hài hòa giữa con người với thơ ca

  + Thơ Tố Hữu là sự phản chiếu tâm hồn cách mạng vào thơ ca.

  + dẫn chứng tập thơ Máu lửa, Việt Bắc,……..

C, Kết bài: suy nghĩ của bản thân

– Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng: về văn học, về lí luận văn học, về tác phẩm văn học,…

– Nội dung: khi làm bài văn nghị luận về một ý kiến văn học thường tập trung giải thích, chứng minh, nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với người học.

Câu 1 (trang 93, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

I. Mở bài

Giới thiệu, dẫn dắt ý kiến của Thạch Lam

II. Thân bài

– Giải thích ý kiến: câu nói của Thạch Lam là một ý kiến hoàn toàn đúng đắn, nó giúp chúng ta thấy rõ hai chức năng cơ bản của văn học là chức năng đói với hiện thực xã hội và chức năng hình thành, bồi dưỡng những tình cảm nhân văn của con người

– Phân tích, chứng minh, bình luận về ý kiến:

   + Văn chương là tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác:

• Văn chương là sự phản ánh thế giới hiện thực một cách chân thực, khách quan. Từ đó, nó có sức mạnh tố cáo, phê phán những hiện tượng xã hội bất công, trái chiều

• Văn chương hướng tới mục đích thay đổi, cải tạo xã hội tốt đẹp hơn, xóa bỏ những cái xấu xa, tàn bạo, bất công

   + Văn chương làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn: văn chương bồi đắp thêm cho con người những thứ tình cảm tốt đẹp, luyện cho ta những tình cảm sẵn có.

– Đánh giá về ý kiến:

   + câu nói đã mở ra một quan niệm mới, đúng đắn, sâu sắc về vai trò, chức năng to lớn và quan trọng của văn chương đối với mỗi người

   + câu nói đặt ra yêu cầu to lớn đối với nhà văn trong quá trình sáng tạo tác phẩm văn học

III. Kết bài

Khái quát vấn đề nghị luận và nêu suy nghĩ của bản thân

Câu 2 (trang 93, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

I. Mở bài

– Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu

– Trích dẫn nhận định của nhà phên bình Hoài Thanh

II. Thân bài

– Giải thích ý kiến:

   + Thơ Tố Hữu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: gia đình, quê hương, thời đại,…

   + Song, ý kiến của Hoài Thanh nhấn mạnh “thái độ toàn tâm, toàn ý với cách mạng” là yếu tố hàng đầu dẫn tới thành công của thơ Tố Hữu

– Phân tích, chứng mình, bình luận ý kiến:

   + Thơ Tố Hữu thể hiện những tình cảm lớn, lẽ sống lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng

   + Chặng đường thơ của Tố Hữu gắn bó sâu sắc với chặng đượng lịch sử của dân tộc

   + Thơ tố hữu là tấm gương trong sáng phản chiếu tâm hồn một người chiến sĩ cách mạng suốt đời phấn đấu hi sinh vì tương lai dân tộc, cuộc sống hạnh phúc của con người

   + Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc

– Đánh giá lại ý kiến: Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu, phù hợp với lí luận sáng tác thơ ca.

III. Kết bài

   – Khái quát vấn đề nghị luận

   – Suy nghĩ của bản thân về sự nghiệp sáng tác của Tố Hữu

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (ngắn nhất)

Leave a Reply