Top 3 Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngắn nhất

– Bài nghị luận về một tư tưởng đjao lí thường có các nội dung sau:

  + giới thiệu và giải thích tư tưởng đạo lí cần bàn luận

  + phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận

  + nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức vf hành độg về tư tưởng đạo lí

– Diễn đạt cần chuẩn xác mạch lạc, có thể sử dụng phép tu từ và yếu tố biểu cảm nhưng cần có chừng mực

Bài 1 (trang 21, 22 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

a. Vấn đề nghị luận: phẩm chất văn hóa trong mỗi con người.

– Đặt tên: Văn hóa của con người, Văn hóa và ứng xử văn hóa,..

b. Tác giả sử dụng các thao tác lập luận:

– Đoạn từ đầu đến “hạn chế về trí tuệ và văn hoá”: giải thích + chứng minh

– Những đoạn còn lại là thao tác bình luận, phân tích

c. Cách diễn đạt của văn bản rất sinh động, luôi cuốn:

– Sử dụng hàng loạt câu hỏi tu từ

– Kết thúc văn bản, trích dẫn thơ Hi Lạp vừa tóm lược các luận điểm, vừa tạo ấn tượng với người đọc.

Bài 2 (trang 22 sgk Ngữ văn 12 Tập 1):

A, Mở vài: dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận.

B, Thân bài

– Giải thích lí tưởng là gì?

– Phân tích vai trò, giá trị của lí tưởng: ngọn đèn chỉ dẫn lối sống cho con người.

– Bình luận: vì sao sống cần có lí tưởng?

– Suy nghĩ của bản thân đối với ý kiến của nhà văn.

C, Kết bài: khái quát lại vấn đề nghị luận

Câu 1 (sgk, Ngữ văn 12 tập 1, trang 20)

a) Tìm hiểu đề

   – Vấn đề nêu lên: sống đẹp

   – Với thanh niên, học sinh sống đẹp là sống có ích, có lí tưởng, ước mơ, có ý chí và lòng quyết tâm, biết yêu thương những người xung quanh

   – Phẩm chất cần rèn luyện: dũng cảm, kiên trì, cần cù, chăm chỉ,…

   – Thao tác lập luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận,…

   – Tư liệu thuộc tất cả lĩnh vực của đời sống. Có thể sử dụng ngữu liệu văn học.

b) Lập dàn ý

Mở bài:

   – Nêu lên thực trạng lối sống của giới trẻ ngày nay (mặt tích cực và mặt tiêu cực)

   – Dẫn nguyên văn câu nói của Tố Hữu

Thân bài:

   – Giải thích: sống đẹp là sống có ích, có lí tưởng, có ước mơ, hoài bão,…

   – Biểu hiện:

      + Đề ra mục đích, có lí tưởng và nỗ lực để đạt được nó: Tấm gương vượt khó học giỏi, các tấm gương trong văn học (Thầy Nguyễn Ngọc Kí,…)

      + Những người sẵn sàng hi sinh mình, hi sinh tuổi trẻ vì gia đình, quê hương (các anh hùng dân tộc trong thời chiến, các chiến sẽ bộ đội nơi biên giới, hải đảo,…)

      + Sống giàu tình yêu thương, biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh,…

   – Phê phán lối sống ích kỉ, thấy khó khăn thì bỏ cuộc, sống không mục đích, ăn chơi, đua đòi,…

   – Biện pháp: rèn luyện, trau dồi hằng ngày, đề ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng hoàn thành nó,…

Kết bài:

Khẳng định câu nói của Tố Hữu và ý nghĩa của sống đẹp

Câu 2 (trang 21, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

– Mở bài: nêu vấn đề nghị luận

– Thân bài:

   + Giải thíc tư tưởng, đạo lí

   + Phân tích điểm đúng, bác bỏ mặt sai lệch của vấn đề nghị luận

   + Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân

– Kết bài: khái quát lại vấn đề nghị luận

Câu 1 (trang 21, sgk ngữ văn 12, tập 1)

a)

– Vấn đề tác giả nêu lên: văn hóa và biểu hiện của nó ở con người

– Đặt tên cho văn bản: Văn hóa và con người

b) Các thao tác lập luận:

– Giải thích

– Chứng minh

– Phân tích

– Bình luận

Câu 2 (trang 22, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a) Mở bài

Nêu vấn đề cần nghị luận

b) Thân bài

   – Giải thích:

      + Lí tưởng: đích con người hướng tới, mục đích con người mong muốn đạt được

      + Cuộc sống: giá trị sống, giá trị của mỗi người trong cuộc đời

→ Câu nói nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của lí tưởng đối với mỗi người, nó là ngọn đèn chiếu rọi, soi sáng hành động của mỗi người đạt được mong muốn.

   – Phân tích, chứng minh:

      + Lí tưởng có vai trò to lớn đối với mỗi người (giúp con người phấn đấu đạt tới những điều tốt đẹp, khẳng định giá trị của bản thân mình,…)

      + Tuy nhiên, có nhiều người sống không có lí tưởng, hoặc lí tưởng vượt xa khả năng thực tế, cần phê phán những điều đó

   – Bài học cho mỗi người:

      + Xác định cho mình mục tiêu phấn đấu rõ ràng

      + Nỗ lực hết mình để đạt mục đích đề ra

c) Kết bài

Khái quát vấn đề nghị luận

Soạn bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (ngắn nhất)

Leave a Reply