Top 3 Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận ngắn nhất

– Khi viết bài văn nghị luận, nên chú ý tránh một số lỗi
  + nêu luận điểm trùng lặp hoặc không rõ ràng, không phù hợp với bản chất hoặc vấn đề giải quyết
  + nêu luận điểm thiếu chính xác, thiếu chân thực không đầy đủ, không liên quan đến luận điểm trình bày
  + lập luận mâu thuẫn luận cứ không phù hợp
I. Lỗi liên quan đến việc nêu luận điểm
Bài 1 (trang 194- SGK)
a. Luận điểm nêu chưa rõ ràng nội dung trùng lặp mà không có sự nhấn mạnh hay phát triển ý
b. Không nêu được luân điểm khái quát (ý nghĩa thực sự của hai câu thơ trong bài Thuật Hoài), diễn đạt trùng lặp không diễn tả được đúng bản chất vấn đề.
c. Ở đoạn văn c, giữa luận điểm: “Văn học dân gian ra đời từ phát triển”, với luận cứ tiếp theo: “nhắc đến nó… cuộc sống” rời rạc và không có sự 1 liên kết về nội dung.

Câu 1 (trang 194, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. Luận điểm chưa rõ ràng, nội dung trùng lặp, Không phát triển ý

b. Diễn đạt rườm rà, luẩn quẩn, không nhấn mạnh được câu chủ đề nêu luận điểm của đoạn văn.

c. Luận điểm không logic với luận cứ

Câu 2 (trang 194, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. Thay từ “vắng vẻ” bằng một tính từ khác phù hợp hơn

b. Gợi ý: sửa luận điểm: “Người làm trai thời xưa luôn mang bên mình món nợ công danh”.

c. Gợi ý: sửa luận điểm: “Văn học dân gian là kho tàng kinh nghiệm của nhân dân ta được đúc kết từ xưa đến nay”.

Câu 1 (trang 195, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. Nêu dẫn chứng chưa phù hợp

b. Luận cứ thiếu chính xác “Đất nước sau hai thế kỉ… hoàn toàn”

c. Luận cứ thiếu logic, không theo trật tự thời gian.

Câu 2 (trang 195, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. sửa dẫn chứng.

b. thêm dẫn chứng cho phù hợp với luận điểm.

c. sửa luận cứ cho đúng với trật tự thời gian: Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Nguyễn Huệ.

Câu 1 (trang 195, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. – Luận cứ không phù hợp với luận điểm:

   + Luận điểm có hai ý: vẻ đẹp, số phận của người phụ nữ

   + Luận cứ đề cập đến bi kịch của người phụ nữ

– Luận cứ chưa chính xác: Nguyễn Khuyến chưa đề cập đến người phụ nữ trong thơ của mình.

b. Luận cứ chỉ triển khai một khía cạnh (cái đói) trong luận điểm

c. Trích dẫn luận cứ sai kiến thức (dẫn Đỗ Phủ khi bàn về thơ ca trung đại Việt Nam) không phù hợp với luận điểm

Câu 2 (trang 196, sgk Ngữ văn 12, tập 1)

a. sửa luận cứ:

   – Thay Nguyễn Khuyến bằng Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều…

   – Thay từ “bi kịch” thành “nội dung này”.

b. sửa luận điểm: “Nam Cao đề cập nhiều về miếng ăn và cái đói khi viết về đề tài nông thôn”.

c. bỏ câu “Chính vì thế….thơ ca trung đại Việt Nam”, đưa thêm một số dẫn chứng để chứng minh cho “đề tài gợi cảm hứng cho nhiều thi nhân”.

Soạn bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (ngắn nhất)

Leave a Reply