Toán lớp 1 tuần 22.Tiết 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.(sgk/123)#stayhome;#Toán lớp 1 tuần 22.Tiết 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.(SGK/123);#cô ĐinhThiKimNga

Viết một bình luận