Toán lớp 1 Ôn Tập Các Số Đếm 10 – Bài 126+127#toanlop1 #ontapcacsodem10 #bai126 #bai127 #vobaitaptoanlop1
Video bài giảng Toán Lớp 1: Bé Hơn- Lớn Hơn.
Giúp các em nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán, bài giảng vui nhộn, thú vị…
Facebook: https://www.facebook.com/H%E1%BB%8Dc-Sinh-To%C3%A1n-L%E1%BB%9Bp-1-Ch%C3%A2n-Tr%E1%BB%9Di-S%C3%A1ng-T%E1%BA%A1o-112448693678035
Youtube lớp 2: https://www.youtube.com/channel/UCyHgWWw9wQhBAF3yA3sg9vA/videos?view_as=subscriber

Viết một bình luận