Toán lớp 1 mới. Bài số 4, số 5. Bộ sách Cùng học để phát triển năng lựcHướng dẫn học Toán lớp 1 mới. Bài số 4, số 5. Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực
Đăng kí kênh để xem video mới nhất: https://www.youtube.com/channel/UCMXMcym0eBT_DGWOOgM8bZQ
Xem thêm video hướng dẫn học các lớp tại đây:
Tiếng Anh lớp 3: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIowwLYNVunl1yhCtMOunYs8
Tiếng Anh lóp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIo74JvTScLXAiBQQ4NGcaPO
Tiếng Anh lớp 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIpHoZ0QFIRfVQwSkzI4f7cK
Tiếng Anh lớp 6: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIpqy0D5P1pDzoNqjad-bh4-
Tiếng Anh lớp 7: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIriN2rxF-tN3FhSeKVojYUn
Tiếng Anh lớp 8: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIpXeWOKwnULqyVbSL_LwTwl
Tiếng Anh lớp 9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIriN1JICCg1WQosiq5o4dwd
Toán lớp 2 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIolwSDl35J-Ls844ViNz8hN
Toán lớp 3 sgk : https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIrJWRmVbX-G7liCI6J0bHGp
Toán lớp 4 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIorpPke0N0lugsCmt48EklK
Toán lớp 5 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIp_rtiKP2UWMqzhaqLsrxll
Toán lớp 6 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIqz2kZRU0az7DpTOQsstX5E
Toán lớp 7 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIqZ6XrbsLqbILj1-NQEbpha
Toán nâng cao lớp 4, 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIpVFmh78MKib3ObO6TNXBqG
Vở bài tập toán lớp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIrUK3k87nNH7Ks_Vz23XH07
Luyện từ và câu lớp 4 sgk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIolzAFQvOG58ooMMu-eka1u
Tập làm văn lớp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIqlBBe30DgMUWQeADFxEMVN
Tập đọc lớp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIo4Tcj9xP8j8mUELN-loQi0
Kể chuyện lớp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIoLRbDzm-ojwOIDP99RG0bh
Chính tả lớp 4: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIrx55_vqDobz7–GPv9gwx_
Tiếng Việt lớp 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIpoFXFknunvSlyov4Zt23nH
Vở bài tập toán lớp 5: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbEAQ8wtYUIoJCizT1WrMoMl4hvHO-DIe
Tiếng anh vào 10 https://drive.google.com/file/d/11yRxpETKsy283SKvvlHvv-rO7wCCpPTJ/view?usp=sharing

Viết một bình luận