#toanlop1 #vobaitaptoanlop1 #bai124 #bai125
Video bài giảng Toán Lớp 1: Phép trừ dạng 17-3.
Giúp các em nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán, bài giảng vui nhộn, thú vị…
Facebook: https://www.facebook.com/H%E1%BB%8Dc-Sinh-To%C3%A1n-L%E1%BB%9Bp-1-Ch%C3%A2n-Tr%E1%BB%9Di-S%C3%A1ng-T%E1%BA%A1o-112448693678035
Youtube lớp 2: https://www.youtube.com/channel/UCyHgWWw9wQhBAF3yA3sg9vA/videos?view_as=subscriber


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *