Toán lớp 1 – Bài toán tính nhẩmHướng dẫn sử dụng Gia sư lớp 1
Tính nhẩm cho các bé học lớp 1 hoặc chuẩn bị vào lớp 1
Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/conhocgioitieuhoc/
hoặc: https://itunes.apple.com/vn/app/gia-su-toan-1/id1109897072?mt=8

Viết một bình luận