TOÁN LỚP 1 BÀI 5 ÔN TẬP CHUNGTÓM TẮT TOÁN LỚP 1:

Đếm số từ 0 đến 9.
Nhiều hơn
Ít hơn.
Làm quen với hình: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn.
Bé hơn, Lớn hơn, bằng nhau.
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Điểm, đoạn thẳng.
Một chục, tia số.
Đếm từ hai chục đến chín chục.
Bài toán có lời văn.
Xăng-ti-mét, đo độ dài.
Điểm ở trong, điểm ở ngoài hình.
Bảng số từ 1 đến 100.
ôn tập toàn sách toán lớp 1.
Tổng kết môn học.

TOÁN LỚP 1 BÀI 5- ÔN TẬP CHUNG
toán lớp 1.
dạy bé học toán lớp 1.
bé tập làm toán lớp 1.
bé làm quen với dấu.
phép trừ.
phép cộng.
phép trừ trong phạm vi 10.
phép trừ với số 0.
https://studio.youtube.com/video/g5dcg41l6DU/edit
https://studio.youtube.com/video/vYiVajz-XZ4/edit
https://studio.youtube.com/video/tCO6-AFiTck/edit
https://studio.youtube.com/video/hrxsX8llpFs/edit
https://studio.youtube.com/video/UYoAnRHy9Fc/edit
https://studio.youtube.com/video/x85GQN0qddY/edit
https://studio.youtube.com/video/OdLlOHDegOk/edit
https://studio.youtube.com/video/EVqKYr1WXBg/edit
https://studio.youtube.com/video/tmDl6s8SGAA/edit

Viết một bình luận