Hỏi đáp

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.


Thông tin thêm

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

  [Video] Cách tạo tài khoản Outlook trên máy tính, điện thoại đơn giản

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

  Cách chuyển video thành hình ảnh GIF trên iPhone siêu đơn giản

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8

#Tính #năng #Planner #trên #Samsung #Galaxy

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 cho phép người dùng chia sẻ lịch và các sự kiện với bạn bè, thông qua email Google hay Microsoft.

Để sử dụng tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8 các bạn thao tác như sau:

Màn hình chính > Ứng dụng > Ứng dụng S Planner > Chọn dấu “+” để thêm.

Tính năng S Planner trên Samsung Galaxy A8


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button