Tìm kiếm tài năng nhí LĐT 2020-Ngô Minh Đức Lớp Một 2-Bài viết chữ đẹp và vẽ minh hoạ#timkiemtainangnhileductho
#truongtieuhocleducthoquangovap
#thieunhichungtayphongchongdichcovid19

Bài viết chữ đẹp và vẽ minh hoạ bài thơ “ Giữ gìn quê hương” của tác giả Đỗ Anh Vũ tham gia cuộc thi “NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM” do Hội đồng Đội Trung Ương tổ chức và cuộc thi “LEDUCTHO’S GOT TALENT” do Trường TH Lê Đức Thọ tổ chức.

Viết một bình luận