Hỏi đáp

Tìm hiểu về Intel Core M3 7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.


Thông tin thêm

Tìm hiểu về Intel Core M3 7Y30

  https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cach-tach-cot-ngay-thang-nam-lam-3-cot-khac-nhau-tren-1392120

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.

  [Video] Cách làm trò chơi hộp quà may mắn trên PowerPoint cực chi tiết

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.

  AMD Radeon R5 M335 - Thegioididong.com

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.

#Tìm #hiểu #về #Intel #Core #7Y30

Intel Core M3 7Y30 là chip xử lý mới được Intel tích hợp vào các thiết bị lai hay Ultrabook với công nghệ 14 mm giúp cho điện năng tiêu thụ được tiết kiệm hơn.

Intel Core M3 7Y30Các thiết bị tương ứng với các dòng chip Intel

Cụ thể với công nghệ TDP Thermal Design Power (Công suất thoát nhiệt), điện năng tiêu thụ sẽ được giảm đi 4,5 W – một con số đáng kể.

Intel Core M3 là giải pháp hoàn hảo cho các máy tính bảng, máy xách tay mỏng nhẹ như Ultrabook hay các thiết bị lai. Khi TDP nhỏ hơn sẽ giúp cho máy đạt độ mỏng tối đa đến 9 mm.

Intel Core M3 7Y30 2

Các thiết bị sử dụng chip Intel Core M

Theo thông tin của Intel thì Core M3 7Y30 sẽ giúp cho các thiết bị tiết kiệm đến 20% so với các chip hiện nay, giúp cho người dùng không cần quá bận tâm về pin.

Nhưng không vì thế mà hiệu năng của chip không cao. Khi chơi game hiệu năng xử lý sẽ tăng gấp 7 lần và với tác vụ bình thường thì hiệu năng xử lý sẽ gấp 2 lần so với các chip i5 đời cũ.

Với hiệu năng tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, Intel Core M3 7Y30 sẽ giúp các thiết bị mỏng nhẹ lấy lại thị trường và cạnh tranh với các dòng chip xử lý khác.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button