Hỏi đáp

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

  5 ứng dụng wallpapers đẹp mắt cho thiết bị iOS

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


Thông tin thêm

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

  [Video] Cách tắt thông báo cập nhật iOS cho iPhone đơn giản nhất

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

  Cách sửa lỗi không copy được ảnh từ iPhone vào máy tính đơn giản

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #hệ #điều #hành #iOS

Tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2018, iOS 12 đã chính thức trình làng với nhiều cải tiến về hiệu suất mà phiên bản trước đó chưa làm được.

iOS 12 là gì?

iOS 12 là phiên bản thứ mười hai của hệ điều hành iOS, được Apple phát triển và thiết kế, dành riêng cho các sản phẩm của mình như iPhone, iPad.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

iOS 12 chủ yếu tập trung vào hiệu năng và hiệu suất, cải thiện tốc độ xử lý so với phiên bản iOS 11 trước đó.

Những ưu điểm mới trên iOS 12

– Tăng hiệu năng: iOS 12 được đánh giá là có hiệu suất cao hơn đến 40% so với bản tiền nhiệm.

– Giới thiệu ARKit 2.0: Đây là ứng dụng đo lường mới, để người dùng có thể đo được các đối tượng trong thế giới thực một cách dễ dàng.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Ảnh: Thêm các đề xuất vào khu vực tìm kiếm ảnh như: Địa điểm, mọi người và hoạt động, sự kiện khi tìm kiếm ảnh.

– Facetime nhóm lên đến 30 người.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Gộp thông báo lại thành nhóm.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– Có tính năng Kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

– Chặn làm phiền trước giờ ngủ.

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

Những dòng máy nào hỗ trợ nâng cấp iOS 12

Tìm hiểu về hệ điều hành iOS 12

– iPhone: Từ phiên bản iPhone 5s/iPhone SE trở lên.

– iPad: Từ iPad Pro thế hệ thứ nhất, iPad Mini 2, iPad thế hệ 5, iPad Air trở lên.

– iPod: Từ iPod Touch thế hệ thứ 6 trở lên

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button