Hỏi đáp

Tìm hiểu về dòng Qualcomm Snapdragon 625

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


Thông tin thêm

Tìm hiểu về dòng Qualcomm Snapdragon 625

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Tìm #hiểu #về #dòng #Qualcomm #Snapdragon

Qualcomm Snapdragon 625 là sự kết hợp hoàn hảo khi sở hữu nhiều tính năng cao cấp trong khi mức sử dụng năng lượng ở mức thấp.

Qualcomm Snapdragon 625

Snapdragon 625 là chip gì?

Snapdragon 625 là con chip tầm trung của Qualcomm được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, như hỗ trợ mạng 4G LTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, công nghệ Qualcomm RF360, Qualcomm Hexagon DSP (xử lý tín hiệu số), và công nghệ sạc nhanh Qualcomm Quick Charge.

Snapdragon 625

Ưu điểm của Snapdragon 625

Điểm đáng chú ý ở Snapdragon 625 là mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp, giúp kéo dài thời lượng pin tối đa. Vi xử lý này có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đến 35% so với người tiền nhiệm là Snapdragon 617.

cấu hình snapdragon 625

Hiệu năng Snapdragon 625 mang lại cho người dùng

Với những người yêu thích chụp ảnh, Snapdragon 625 hỗ trợ quay phim chuẩn 4K HEVC với độ phân giải camera lên đến 24 MP (và 13 MP cho camera trước) với chất lượng hình ảnh tốt nhất trong dòng Snapdragon 600 của Qualcomm.

Với những người yêu thích chơi game thì Snapdragon 625 cũng sẽ giúp kéo dài thời gian chơi đến tối đa có thể. Snapdragon 625 đi kèm với GPU mạnh mẽ Adreno 506.

Chơi game 3D trên snapdragon 625

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

  Hỏi đáp về sản phẩm và dịch vụ tại Thegioididong.com

Related Articles

Back to top button