TIẾNG VIỆT LỚP 1: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN.Bạn Hà Thu học lớp 1A đang học mối liên hệ giữ các vần. Bạn rất thích đọc bài này nên cô đưa lên youtube. Bạn học không giỏi, cũng có đôi khi còn sai hoặc chưa chuẩn chính tả nhưng bạn rất háo hức được quay video.

Viết một bình luận