Tiếng Việt lớp 1 mới – 2020 | Học vần lớp 1 mới | Bài 16: gh | Sách Cánh Diều trang 32; 33Tiếng Việt lớp 1 mới – 2020 | Học vần lớp 1 mới | Bài 16: gh | Sách Cánh Diều trang 32; 33
Quý phụ huynh nhớ nhấn ĐĂNG KÝ và bấm CHUÔNG để được nhận miễn phí các Video tiếp theo nhé !
Xem toàn bộ Video Sách Lớp 1 Cánh Diều, bấm vào Link dưới đây:
1. Tiếng Việt lớp 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCxPa_FtgYsaw6fipUcb1SCkNC_oISKbM
2. Toán lớp 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCxPa_FtgYsbf_sAQejoDGwGWgBCR3qDd
3. Vở bài tập Toán 1 tập 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCxPa_FtgYsbleXcA4BRGltZ1-p4yPfVt

Viết một bình luận