Hướng dẫn tự học Tiếng Việt lớp 1 mới 2020 Cánh diều. Bài 12: g, h trang 26, 27