Hướng dẫn tự học ở nhà Tiếng Việt lớp 1 mới 2020. Bài 21: Ôn tập – Sách Cánh diều trang 41