Tiếng việt 1. Rèn đọc vần oanh / oach . Tuần 16. Công nghệ giáo dục.Tiếng việt 1. Rèn đọc vần oanh / oach . Tuần 16. Công nghệ giáo dục.
123 Học tốt là kênh Học online cho học sinh Tiểu học và Trung học.
Xem thêm nhiều bài giảng tại: http://123hoctot.com
Facebook: http://fb.com/dinhducthuanhb
Tham khảo thêm một số Thông tin về Phát triển tiềm năng và phương pháp học tập kích hoạt cả 2 bán cầu não, giúp bạn trở thành Thiên tài, thành công trong cuộc sống:
1. Học viện đào tạo và phát triển Tài năng Việt Nam https://www.facebook.com/tmkedu
2. Xem thêm nhiều bài giảng tại: http://123hoctot.com
2. Facebook 123 Học Tốt: http://fb.com/2210065365933772

Viết một bình luận