Tiếng Việt 1/ Học vần/ Tuần 4/ n – nhMột cái nơ thật dễ thương đúng hông nào! Phan Kim Minh Nguyệt chia sẻ chủ yếu về cách dạy học cho các bé Tiểu học, đặc biệt là lớp 1. Đôi khi chia sẻ về …

Viết một bình luận