Tiếng Anh lớp 2, sách Family and friends special edition 2, trang 8-13Family and friends special edition 2, student book, track 10-20. Trang 8-13. Đây là clip hỗ trợ học sinh nghe tiếng Anh ở nhà. Rất mong các con rèn thêm kĩ năng nghe để có thể phát âm tốt.

Viết một bình luận