Tiếng Anh lớp 2, sách Family and friends special edition 2, trang 4,5,6,7Family and friends special edition 2, student book, track 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Trang 4,5,6,7. Đây là clip hỗ trợ học sinh nghe tiếng Anh ở nhà. Rất mong các con rèn thêm kĩ năng nghe và phát âm cho tốt.

Viết một bình luận