Tiếng Anh lớp 2, sách Family and friends special edition 2, trang 14-19.Family and friends special edition 2, student book. Đây là clip hỗ trợ học sinh nghe tiếng Anh ở nhà. Rất mong các con rèn thêm kĩ năng nghe để có thể phát âm tốt.

Viết một bình luận