TIẾNG ANH LỚP 1/REVIEW 2-SMART STARTUNIT 1/IN THE SCHOOL PLAY GROUND/LESSON 1/TIẾNG ANH LỚP 1-BỘ GDĐT SOẠN THEO SÁCH TIẾNG ANH LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI 2020 CỦA BỘ GDĐT nhằm giúp các em học sinh lớp 1 học tốt hơn môn tiếng anh

tiếng anh tiểu học channel là kênh chuyên về môn học Tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học .Các em và các bậc phụ huynh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều bài học mới nhất.
link đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCcUHe9KmAsLYP9wZ5Q8W8EQ
link bài học tiếp theo:
link tiếng anh lớp 1 chương trình I LEARN SMART START:
TIẾNG ANH LỚP 1/REVIEW 1-SMART START SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 1 CỦA I LEARN SMART START NHÀ XUẤT BẢN ĐHSP THÀNH PHỐ HCM.Nhằm giúp các em học sinh lớp 1 học tốt hơn môn tiếng anh

tiếng anh tiểu học channel là kênh chuyên về môn học Tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học .Các em và các bậc phụ huynh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều bài học mới nhất.
link đăng ký kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCcUHe9KmAsLYP9wZ5Q8W8EQ
link bài học tiếp theo:
link tiếng anh lớp 1 chương trình I LEARN SMART START:
Getting started: https://youtu.be/y6CIgXHzmPk

Unit 1.lesson 1 https://youtu.be/_yEFbgX18jU

Unit 1.lesson 2 https://youtu.be/8F21QznAK4s
Unit 1.lesson 3 https://youtu.be/yBNZMY0WnjU
Unit 2.lesson 1 https://youtu.be/OY_DdHp03T8

Unit 2.lesson 2 https://youtu.be/cVtTKBsPWIA
review 1: https://youtu.be/Kesj6rekajA
Unit 3.lesson 1https://youtu.be/WHV3RhIViNs

Unit 3.lesson 2
Unit 3.lesson 3
Unit 4.lesson 1

Unit 4.lesson 2
Unit 4.lesson 3
Unit 5.lesson 1

Unit 5.lesson 2

Unit 5.lesson 3

Viết một bình luận