Mục tiêu của các em là luyện nghe và nắm vững Tiếng Anh. Nên hạn chế dịch và ghi ra Tiếng Việt mỗi từ.
Các Em nghe thật nhiều để luyện phát âm nhé.
Bước 1. Nghe vài lần cho quen.
Bước 2. Tập nói đuổi theo âm thanh.
Bước 3. Sao chép giọng nói của người đọc trong video.

#Familyandfriendsnationaledition
#SEnglish
#tienganhlop12020
#Flashcards
#tienganhthieunhi
#Englishlessons
#Englishspeaking
#English
#Englishforkids
#Flashcards
#drinks
#food
#toys
#body
#animals


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *