Hỏi đáp

Thủ thuật sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion từng bước chi ti

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!


Thông tin thêm

Thủ thuật sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion từng bước chi ti

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

  Cách xem trước khi in trong Word, Google Docs cực đơn giản

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

  5 cách scan tài liệu văn bản bằng iPhone đơn giản, nhanh chóng

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

  Cách sao lưu tin nhắn SMS trên điện thoại Android, iPhone cực đơn giản

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

#Thủ #thuật #sửa #lỗi #mở #file #word #bị #lỗi #file #conversion #từng #bước #chi

Khi sử dụng Word thì bỗng nhiên bạn gặp tình trạng file word bị lỗi file conversion không mở được? Nếu bạn muốn biết cách khắc phục lỗi này thì hãy theo dõi bài viết hướng dẫn dưới đây nhé!

Mở file word bị lỗi File Conversion nguyên nhân là do bạn mở file không đúng định dạng hoặc mở một bản Word được tạo từ các phiên bản Word khác với bản đang dùng trên máy.

Để khắc phục tình trạng này một cách triệt để, bạn nên sử dụng các phiên bản Word mới như 2013, 2016 trở lên để có thể tương thích với nhiều định dạng hơn. Tuy nhiên, để sửa file Word bị lỗi file conversion liền mà không phải cập nhật phiên bản Word bạn có thể làm theo cách sau.

Nhấn tổ hợp phím Windows + R > Ở thư mục Roaming nhấp vào thư mục Microsoft > Nhấp vào thư mục Word > Nhấp vào thư mục Startup > Tìm và xóa file $Aword.dot.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%.

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Mở hộp lệnh Run rồi gõ %appdata%

Bước 2: Ở thư mục Roaming tìm và nhấp vào thư mục Microsoft.

Nhấp vào thư mục Microsoft

Nhấp vào thư mục Microsoft

Bước 3: Tại thư mục Microsoft bạn tiếp tục tìm và nhấp vào thư mục Word.

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Tiếp tục nhấp vào thư mục Word

Bước 4: Trong thư mục Word bạn tìm và nhấp vào thư mục Startup.

Chọn vào thư mục Startup

Chọn vào thư mục Startup

Bước 5: Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi. Sau đó mở file Word bị lỗi ban đầu để xem đã khắc phục chưa nhé!

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Tìm file $Aword.dot và xoá nó đi

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi mở file word bị lỗi file conversion. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc sử dụng phần mềm này tiện lợi, hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button