Hỏi đáp

Thegioididong còn chương trình đổi máy cũ lấy máy mới không?…

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!


Thông tin thêm

Thegioididong còn chương trình đổi máy cũ lấy máy mới không?…

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

  WPS là gì? Cách khắc phục lỗi không kết nối được WiFi sử dụng WPS

Thông tin đến chị!

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

  [Video] Cách mở Command Prompt (CMD) dưới quyền admin trên Windows

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

  Cách sử dụng FaceTime trên điện thoại Samsung và các ứng dụng thay thế

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!

#Thegioididong #còn #chương #trình #đổi #máy #cũ #lấy #máy #mới #không

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính… Xem tiếp ▾

Dạ chào chị, 

Nếu sản phẩm chị mua mới tại Thegioididong.com còn trong thời gian bảo hành và không có lỗi từ người dùng thì bên em sẽ hổ trợ thu lại máy và hoàn lại cho chị khoảng 80% giá trị sản phẩm trong tháng đầu tiên, trừ thêm 5%/tháng cho những tháng tiếp theo, nếu sử dụng chưa quá 3 thì hoàn lại cho chị khoảng 70% chị nha, sau đó chị có thể dùng tiền hoàn lại đổi sang máy khác ạ. Chị vui lòng mang máy cùng đầy đủ phụ kiện kèm theo đến trực tiếp siêu thị để nhân viên bên em hỗ trợ tính phí giúp chị nha

Thông tin đến chị!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button