Hỏi đáp

Thế giới di động ở Cần Thơ tại đường 32, quận Ninh Kiều,…

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

Thông tin thêm

Thế giới di động ở Cần Thơ tại đường 32, quận Ninh Kiều,…

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

#Thế #giới #động #ở #Cần #Thơ #tại #đường #quận #Ninh #Kiều

Chào anh Phương,
Hiện Thegioididong.com đang kinh doanh Oppo F7 youth màu đen anh nhé, giá sản phẩm là 6.490.000đ anh có thể xem tại đây. Anh có thể mua trả góp lãi xuất 0% của FeCredit, trả trước 1.947.000₫ (30%), trả trong 6 tháng mỗi tháng đóng khoảng 791.500đ anh nhé, hồ sơ cần có gồm CMND ( rõ hình, rõ chữ, không quá 15 năm) và bằng lái xe ( còn thời hạn ).
Thông tin đến anh. 

Related Articles

Back to top button