Hỏi đáp

Thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

  [Video] Cách hiển thị phần trăm pin trên Samsung: Galaxy A50, A10,...

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.


Thông tin thêm

Thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

  Cách reset, khôi phục cài đặt gốc Lumia không bị mất dữ liệu

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

  3 cách gỡ cài đặt Skype trên máy tính hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #Theme #đẹp #cho #Samsung #Galaxy #Edge

Đặc quyền riêng cho người dùng Galaxy cá tính hơn với hơn 1.000 hình nền đa dạng. Mang đến cho chiếc điện thoại của bạn một giao diện hoàn toàn mới có ứng dụng gốc, biểu tượng và hình nền theo chủ đề.

Để thay đổi Theme đẹp cho Samsung Galaxy S7 Edge các bạn chỉ cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 2Chọn cài đặt

Bước 2: Bạn vào tiếp “Theme”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 3Vào theme để thay đổi giao diện

Bước 3: Tại đây bạn có thể lựa chọn “Theme mặc định” hoặc “Theme khác”.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 4Lựa chọn Giao diện mà bạn cần thay đổi

Có rất nhiều Giao diện để bạn lựa chọn ở đây.

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 5

samsung galaxy s7 edge thay doi theme 6

Bạn có rất nhiều sự lựa chọn đối với Galaxy. Chúc các bạn thành công.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button