Hỏi đáp

Thay đổi hình nền trên iPhone 6

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

Bạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

  Hướng dẫn hạ cấp iOS 10 về iOS 9.3.2

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.


Thông tin thêm

Thay đổi hình nền trên iPhone 6

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.

  Mật khẩu giới hạn của iPhone là gì và cách cài đặt

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

  Điện thoại sạc chưa đầy đã rút có sao không? Đây là câu trả lời!

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #trên #iPhone

Với giao diện tuyệt vời trên nền tảng hệ điều hành iOS 9 , việc thay đổi hình nền sẽ làm điện thoại của bạn trở nên đẹp hơn riêng biệt hơn.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi hình nền trên iPhone 6:

Bước 1: Đầu tiên các bạn vào “Cài Đặt”.

iphone 6 kiem traBạn vào cài đặt

Bước 2: Vào tiếp “Hình nền”.

iphone 6 cai hinh nen 2Vào tiếp hình nền

Bước 3: Bạn vào tiếp “Chọn hình nền mới”.

iphone 6 cai hinh nen 3Chọn hình nền mới

Bước 4: Tại đây bạn có chọn “Hình nền tĩnh”, “Hình nền động”, “Cuộn Camera”.

iphone 6 cai hinh nen 4Các hình nền bạn có thể lựa chọn

iphone 6 cai hinh nen 5Hình nền tĩnh

iphone 6 cai hinh nen 6Hình nền động

iphone 6 cai hinh nen 7Cuộn Camera, ảnh chụp từ máy ảnh của bạn

Chúc các bạn thành công.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button