Hỏi đáp

Thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.


Thông tin thêm

Thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

  2 cách bật 3G trên Samsung Galaxy J7+

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

  Cách tạo Drop List (danh sách thả xuống) trong Excel có ví dụ chi tiết

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

  Cách tạo tài khoản Apple ID Trung Quốc đơn giản, nhanh chóng

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.

#Thay #đổi #hình #nền #theme #cho #Samsung #Galaxy

Để thay đổi hình nền, theme cho Samsung Galaxy J7, J5 bạn thao tác như sau:

– Chọn Cài đặt từ màn hình ứng dụng

Screenshot 2015 07 19 08 36 08

– Chọn Màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 08 36 31 Copygregreg

– Chọn Màn hình chờ

Screenshot 2015 07 19 09 06 33

– Chọn loại màn hình bạn muốn thay đổi

Screenshot 2015 07 19 09 06 36

– Chọn Hình yêu thích và sau đó bấm Chọn làm màn hình nền

Screenshot 2015 07 19 09 06 55 Copy

– Tương tự cho thay đổi Theme ( Cài đặt –> Theme )

Screenshot 2015 07 19 09 07 04

Chúc bạn thành công.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button