Hỏi đáp

Tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

  Cách đính kèm, chèn file PDF, Word, PowerPoint vào Excel dễ dàng nhất

Thông tin thêm

Tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

  Cách bật hiển thị tin nhắn Messenger trên màn hình điện thoại Android

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

  Cách bật chuyển tiếp cuộc gọi trên điện thoại Android, iPhone đơn giản

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

#Tắt #lớp #phủ #màn #hình #trên #Sony #Xperia #Premium

Bạn có thể tắt đi lớp phủ màn hình để dễ dàng truy cập các ứng dụng.

Cách tắt lớp phủ màn hình trên Sony Xperia XZ Premium như sau:

Bước 1: Bạn vào cài đặt ứng dụng.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (1)Vào cài đặtVào cài đặt

Bước 2: Bạn chọn quyền truy cập đặc biệt.

Vào quyền truy cập đặc biệtVào quyền truy cập đặc biệt

Bước 3: Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác.

Chọn mục vẽ lên trên ứng dụng khácChọn mục vẽ lên trên ứng dụng khác

Bước 4: Chọn ứng dụng và tắt đi.

tat lop phu ung dung Sony Xperia XZs (5)Tắt tính năngTắt tính năng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button