Hỏi đáp

Tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime


Thông tin thêm

Tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime

  Dùng thẻ nhớ làm bộ nhớ trong trên Android

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

  Tổng hợp cách chụp màn hình laptop, máy tính Acer đơn giản, chi tiết

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

  Cách sửa lỗi "tiến trình com.android.phone đã dừng" của máy Android

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime

#Tắt #biểu #tượng #camera #ngoài #màn #hình #khóa #của #Samsung #Prime

Ngoài màn hình khóa có biểu tượng camera giúp bạn vào nhanh phần chụp ảnh, nhưng nếu bạn không thích thì có thể tắt đi.

Để tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa của Samsung J7 Prime, các bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa1

Bước 2: Chọn vào “Màn hình khóa và bảo mật”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa2

Bước 3: Chọn vào “Phím tắt thông tin và ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa3

Bước 4: Chọn vào “Phím tắt ứng dụng”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa4

Bước 5: Chọn vào “Phím tắt bên phải”.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa5

Bước 6: Chọn vào “Bật” để tắt đi.

Samsung J7 Prime tat bieu tuong camera ngoai man hinh khoa6

Vậy là đã tắt biểu tượng camera ngoài màn hình khóa. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

>>> Cách cài đặt mở khóa bằng vân tay trên Samsung Galaxy J7 Prime

>>> Cách bật tính năng nhắc nhở thông báo trên Samsung J7 Prime


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button