Tập viết bảng con : a b c e ê, o ô d đ ơ và các chữ ghép| Quynh MissCác em lớp 1 chúng ta viết bảng còn non nên cần rèn viết trên bảng thật nhiều.
Mong là video này giúp các em hạn chế những lỗi sai và giúp các em ngày một tiếng bộ hơn
– Nào, hãy lấy bảng con, phấn để bắt đầu tập viết nha các e
– Let’s go!!

Viết một bình luận