Tập huấn giáo viên dạy học môn Mĩ thuật lớp 1– Phần 5Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
Phần 5: Phân tích tiết dạy minh họa “Những chiếc lá kỳ diệu”
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Cường

Viết một bình luận